NEWSROOM

Bildbibliotek | Burgare

Bilderna får användas fritt i redaktionella och privata sammanhang. All annan användning utan skriftligt medgivande av McDonald’s Sverige är förbjuden. Vid en kränkning av immateriella rättigheter förbehålls rätten att vidta rättslig åtgärd utan förvarning.

Snabba fakta