NEWSROOM

« Tillbaka

2009 ett nytt rekordår för McDonald’s i Sverige

2009 blev ett år då McDonald’s i Sverige återigen slog nya försäljnings- och besöksrekord, trots ekonomisk recession i omvärlden. Omsättningen blev nära 4,5 miljarder kronor, vilket är en försäljningsökning med 151 miljoner kronor (3,5 procent) jämfört med 2008. 428 000 gäster besökte dagligen de 222 McDonald’s-restaurangerna runt om i Sverige, en ökning med drygt 16 000 gäster per dag sedan föregående år. Under året rekryterades cirka 4 200 personer, vilket är drygt 800 mer än 2008.

 - Att kunna genomföra så omfattande nyrekrytering är naturligtvis något vi är extra stolta över när konjunkturen viker. Cirka 4 200 nya medarbetare är över 800 fler än under 2008 och väsentligt fler än vi ursprungligen hade planerat. Ökad personaltäthet innebär ökad service på våra restauranger, men också att fler ungdomar får ta ett första steg ut i arbetslivet, säger Raymond Mankowitz, kommunikationsdirektör på Svenska McDonald's AB.
 
Svenska McDonald's AB, som äger 24 procent av McDonald's restauranger i Sverige, ökade vinsten med 30 procent till 136 miljoner kronor 2009. Detta trots att det totala antalet restauranger i den egna rörelsen var fyra stycken färre jämfört med 2008. Dessa restauranger övergick från Svenska McDonald's AB till att bli franchiseägda under året. De 76 procent av restaurangerna som ägs och drivs av lokala entreprenörer på franchisebasis redovisar egna bokslut, men även i denna del av verksamheten ökade kassaflödena.

- Under 2009 hade vi hela 156 miljoner gäster, ett kvitto på att vår långsiktiga satsning på en bra och bred meny, på hög servicenivå och ombyggda restauranger med flera nya designkoncept, håller. En annan viktig framgångsfaktor är det lokala entreprenörskapet, att allt fler restauranger ägs och drivs av duktiga lokala företagare med franchisekontrakt. Alla dessa satsningar fortsätter med oförminskad kraft under 2010, säger Waldemar Nuvall, vd för Svenska McDonald's AB.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse