NEWSROOM

« Tillbaka

2010 nytt rekordår för svenska McDonald’s

År 2010 blev ännu ett rekordår för McDonald´s Sverige med ökad försäljning för femte året i rad.  Omsättningen blev nära 4,5 miljarder kronor, den högsta sedan McDonald´s etablerades i Sverige. Även lönsamheten ökade med 22 procent.

– Vår breda och varierade meny är vår enskilt viktigaste framgångsfaktor. Vi vet att våra gäster vill ha många alternativ. Idag har vi ca 300 olika menykombinationer att välja mellan, säger Waldemar Nuvall, VD för Svenska McDonald´s AB.
Omsättningen på 4,5 miljarder kronor - där också franchiserestaurangerna räknas in - innebär en ökning med 27 miljoner kronor jämfört med året innan. Utöver hamburgare, såldes drygt 10 miljoner koppar kaffe, 1,7 miljoner liter mjölk och nästan 4,5 miljoner portioner minimorötter under året. Svenska McDonald’s AB, som äger ca 24 procent av McDonald’s restaurangerna i Sverige, ökade resultatet efter finansiella poster med 22 procent 2010, till 167 miljoner kronor.

Ökad tillgänglighet och moderna restauranger

Antalet gäster har successivt blivit fler under de senaste åren och var 2010 uppe i 157 miljoner - i genomsnitt 430 000 besökare per dygn.
– En av våra styrkor är tillgängligheten, vi vet att gästerna vill komma och äta på alla möjliga tider. Mellan 2009 och 2010 ökade vi därför våra öppettider påtagligt. 42 restauranger har nu öppet dygnet runt, under helgnätter eller hela veckan, säger Raymond Mankowitz, kommunikationsdirektör på McDonald´s Sverige.
De senaste sex åren har McDonald’s satsat på att uppgradera och modernisera de 221 restaurangerna både exteriört och interiört. Fram till år 2010 har totalt 183 restauranger renoverats – en investering på ca 520 Mkr. Under 2011 satsas ytterligare drygt 200 MSEK i projektet.
McDonald’s i Sverige har flest restauranger per capita i Europa och fortsätter satsa på ytterligare tillväxt.

– Vi tror att marknaden har ytterligare potential att växa. Under 2011 bevakar vi ett femtontal lägen att öppna nya restauranger på i Sverige, säger Raymond Mankowitz.

Relaterad media
Kontakt

@mcdse