NEWSROOM

« Tillbaka

Den första Öppna gården i Kalmar

Säkra den framtida råvaruleveransen från svenskt lantbruk. Det är det långsiktiga målet i McDonald’s satsning Öppna gårdar som gick av stapeln för första gången i Kalmar på Arlabönderna Kristina Karlsson och Anders Grattes ekologiska mjölkgård i Vassmolösa utanför Kalmar. På plats var riksdagsledamöter och lokalpolitiker.
 
Gästerna som var med på aktiviteten fick följa matens väg från bondgård till restaurang. På Ivan Ströms restaurang fick gästerna se hur hamburgarna tillagas i restaurangköket. Gästerna åkte därefter till Kristina Karlsson och Anders Grattes ekologiska mjölkgård Glömminge, i Vassmolösa, för att titta på gårdens verksamhet och få se hur ekologisk
mjölkproduktion ser ut. Kristina och Anders är två av de över 1000 bönder som levererar mat till McDonald’s i Sverige.

– Jag är mån om att mina gäster ska ha kännedom om kvaliteten i den mat vi serverar och det mervärde som lokalt producerad mat innebär. Genom att konsumenterna får en ökad förståelse skapar vi en gemensam grund för utvecklingen av ett starkt svenskt lantbruk, men även ett starkare näringsliv lokalt i Kalmarområdet, säger Ivan Ström, franchisetagare i Kalmar.

Under hösten kommer några av de över 1000 svenska bönder som samarbetar med McDonald’s runt om i Sverige att öppna upp sina gårdar för besök, tillsammans med McDonald’s lokala franchisetagare. Öppna gårdar är ett sätt att göra gästerna medvetna om ursprunget och kvaliteten i den mat som serveras på restaurangerna. Det är en av flera satsningar som McDonald’s genomför för att lyfta fram mervärdet i det svenska lantbruket och i förlängningen bidra till ett livskraftigt svenskt lantbruk.

– McDonald’s initiativ med Öppna gårdar ger mig möjligheten att visa matens ursprung för konsumenterna och samtidigt berätta för dem om varför det är viktigt att det även i framtiden finns svenska lantbrukare som producerar den mat vi äter, säger Kristina Karlsson Arlabonde i Glömminge med ekologisk mjölkproduktion.

McDonald’s är idag restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt nötkött och även en stor inköpare av andra lokala jordbruksprodukter som mjölk. All mjölk som McDonald’s säljer på sina restauranger idag är ekologisk mjölk från Arlabönder runtom i Sverige. Sedan 1995 har McDonald’s serverat ekologisk mjölk producerad av svenska bönder på sina restauranger i Sverige.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse