NEWSROOM

« Tillbaka

En måltid till stöd för sjuka barn och deras familjer

Nu börjar insamlingen till Sveriges femte Ronald McDonald Hus. Under årets första adventshelg, den 28-29 november, går en del av försäljningen på McDonald’s till det nya huset. Husets nye ambassadör, Mojje, kommer att vara med och samla in pengar så att fler familjer med sjuka barn får möjlighet att bo tillsammans under en svår tid.
I augusti i år invigdes Sveriges fjärde Ronald McDonald Hus av Prinsessan Madeleine. Nu finns Ronald McDonald Hus i Huddinge, Lund, Göteborg och Linköping. Det är inte klart var det femte huset ska ligga. Huset i Linköping kostade närmare 30 miljoner kronor att bygga. Pengarna kom från McDonald's, privatpersoner, stiftelser och näringsliv. Nu startar insamlingen till det femte huset.


Ett hem hemifrån under en jobbig tid i livet
Ronald McDonald Hus är hus där svårt sjuka barn kan bo med sina familjer i en hemlik och trygg miljö när barnet behöver behandling på specialistsjukhus.

- Ronald McDonald Hus betyder oerhört mycket för familjerna som bor där, inte minst tack vare närheten till andra familjer i samma situation. Därför behöver vi så snabbt som möjligt få ett femte hus på plats. Nu ska vi slå resultatet från förra årets insamlingshelg som gav över 3 miljoner, säger Birgitta Mossberg,generalsekreterare på Ronald McDonald Barnfond.

Fakta om Ronald McDonald Hus 
När ett barn blir allvarligt sjukt förändras tillvaron för hela familjen. Det är viktigt att hela familjen får vara tillsammans och känna trygghet. Detta är grundtanken med Ronald McDonald Hus. Familjen kan leva ett liv nästan som hemma, samtidigt som de har sjukhusets alla resurser inom gångavstånd.
I Sverige finns i dag fyra Ronald McDonald Hus, vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, vid Barn- och Ungdomssjukhuset i Lund och vid Universitetssjukhuset i Linköping. Mer än 20 000 familjer har hittills bott på husen. Läs mer påwww.ronaldmcdonaldhus.se
Fakta om Ronald McDonald Barnfond
Ronald McDonald Barnfond är en fristående ideell stiftelse som bildades 1990. Stiftelsen har 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Mer än 100 miljoner kronor har delats ut sedan starten. Förutom husen har fonden finansierat uppfräschning och utrustning av ett sextiotal lekrum på barnmottagningar i landet och gett stöd till forskning inom barnmedicin.
Mer information finns på www.ronaldmcdonaldhus.se
 
 
Relaterad media
Kontakt

@mcdse