NEWSROOM

« Tillbaka

Ett unikt samarbete för lokal tillväxt

Säkra den framtida råvaruleveransen från svenskt lantbruk. Det är det långsiktiga målet iMcDonald’s satsning Öppna Gårdar som gick av stapeln för första gången i Karlstad på Erik och Mattias Östervees bondgård i Väse. Riksdagsledamöter, lokalpolitiker och några av McDonald’s gäster var på plats.
 
– Nötköttsproduktionen fortsätter att minska i Sverige i förhållande till konsumtionen. Vi importerar allt mer av vad vi konsumerar. Detta är inte hållbart. Istället borde vi öka produktionen här hemma. Därför tycker jag det är ett bra initiativ från McDonald´s att stödja lokal produktion. Vi vill alla att den mat som produceras och serveras ska komma från bra förhållanden, som på den Öppna gården Östra ve, i Väse, Värmland säger riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson.

Gästerna som var med på aktiviteten fick följa matens väg från bondgård till restaurang. På Patrik Hjeltes restaurang fick gästerna se hur hamburgarna tillagas i restaurangköket. Gästerna åkte därefter till Erik och Mattias Östervees bondgård, Östra Ve, i Väse för att titta på gårdens verksamhet. Erik och Mattias Östervee är en av de över 1000 bönder som levererar mat till McDonald’s i Sverige.

– Detta är ett unikt samarbete på lokal nivå mellan McDonald’s och våra lokala matleverantörer. Öppna gårdar handlar om kvaliteten i den mat vi serverar.  Projektet handlar också om att gynna lokalt näringsliv och tillväxt, säger den lokala franchisetagaren Patrik Hjelte.

Under hösten kommer några av de över 1000 svenska bönder som samarbetar med McDonald’s runt om i Sverige att öppna upp sina gårdar för besök, tillsammans med McDonald’s lokala franchisetagare. Öppna gårdar är ett sätt att göra gästerna medvetna om ursprunget och kvaliteten i den mat som serveras på restaurangerna.    Det är en av flera satsningar som McDonald’s genomför för att lyfta fram mervärdet i det svenska lantbruket och i förlängningen bidra till ett livskraftigt svenskt lantbruk.

– För mig är det viktigt att konsumenterna förstår varför svenskt kostar mer.  Vi vill berätta om mervärdet av mat som produceras i Sverige där vi har högt ställda krav på djurskydd, djurhälsa, hygien och miljövänliga produktionsmetoder. Genom Öppna gårdar får jag möjligheten att själv berätta om detta för politiker och allmänhet, säger Erik Östervee, mjölk- och köttbonde på Östra Ve.

McDonald’s är idag restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt nötkött och även en stor inköpare av andra lokala jordbruksprodukter. Sedan 1995 har McDonald’s serverat ekologisk mjölk producerad av svenska bönder på sina restauranger i Sverige.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse