NEWSROOM

« Tillbaka

Forskning om cancer och malaria tilldelas Stora Barnmedicinpriset

Årets mottagare av Stora Barnmedicinpriset är Catarina Träger vid Akademiska Sjukhuset och Andreas Mårtensson vid Karolinska Institutet. De belönas för sin forskning om neuroblastom respektive malaria hos barn. Priset på 100 000 kronor delas ut årligen av Ronald McDonald Barnfond till forskare som lämnar viktiga bidrag till förståelsen av hälsa och sjukdom hos barn.

Catarina Träger har utvecklat en ny metod för att påvisa neuroblastomceller i blod och benmärg. Neuroblastom är en cancertumör som drabbar mycket små barn och som kan vara mycket svårbotad. Metoden skapar bättre möjlighet att utforma och utvärdera en optimal behandling.
 - Jag är otroligt glad över priset. Målet med mina studier är att kunna ge barn med neuroblastom en mer anpassad behandling, som är specifik för just den typ av neuroblastom som barnet drabbats av. Då har barnet större chans till överlevnad, samtidigt som skador till följd av behandlingen minimeras, säger pristagaren Catarina Träger.
Andreas Mårtensson har i sin forskning utvärderat effektiviteten av moderna malarialäkemedel i Östafrika. När denna bedömning görs så optimalt som möjligt blir rekommendationer om behandling av malariasjuka barn mer tillförlitliga och räddar därmed fler barns liv.
 - Jag ser detta pris som ett stort erkännande av svensk forskning med inriktning mot fattigdomsrelaterade infektionssjukdomar med stor betydelse för folkhälsan i världen. Malaria, framförallt i Afrika, utgör ett stort hot mot liv och hälsa för de minsta barnen, framhåller pristagaren Andreas Mårtensson.

Priset delas ut den 22 april i anknytning till Barnläkarföreningens årsmöte under Barnveckan i Jönköping. Forskarna delar på prissumman 100 000 kronor. För att utse mottagarna har Ronald McDonald Barnfond hjälp av en medicinsk jury som består av docent Stellan Håkansson, professor Már Tulinius, professor Jan Gustafsson och barnläkare Sten Anders Ivarsson.

För intervjuer och mer information, kontakta:
Catarina Träger, pristagare
Mobil: 0708-27 35 47, KI: tel: 08-517 77 539,  Akademiska: tel 018-611 00 00
E-post: catarina.trager@akademiska.se 
Catarina Träger är verksam vid barnonkologen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Hon är disputerad vid Karolinska Institutet och är knuten som forskare till Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, barncancerforskningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Andreas Mårtensson, pristagare
Mobil: 0739-51 18 08
E-post: andreas.martensson@ki.se 
Andreas Mårtensson, infektionsläkare, med dr, är verksam vid Avdelningen för Global Hälsa (IHCAR), Institutionen för Folkhälsovetenskap samt Malariaforskningslaboratoriet, Enheten för Infektionssjukdomar, Institutionen för Medicin i Solna, Karolinska Institutet. Han har genomfört studier av malaria hos barn i Tanzania och disputerat vid Karolinska Institutet. Hans kliniska tjänstgöring är som akutläkare vid Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm.

Birgitta Mossberg, generalsekreterare, Ronald McDonald Barnfond
Mobil: 070-354 85 14
E-post: birgitta.mossberg@rmdbarnfond.se

Fakta om Ronald McDonald Barnfond
Ronald McDonald Barnfond är en fristående ideell stiftelse som bildades 1990. Stiftelsen har 90-konto och står under kontroll av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI. Stiftelsen har - utöver stöd till forskning inom barnmedicin - finansierat bygget av fyra Ronald McDonald Hus, nära universitetssjukhusen i Huddinge, Göteborg, Lund och Linköping. Nu pågår insamlingen till ett femte hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fakta om Stora Barnmedicinpriset 
Ronald McDonald Barnfond delar sedan 1995 ut Stora Barnmedicinpriset. Priset som delas ut årligen är personligt och kan delas ut till en eller två personer. Prissumman på 100 000 kronor går till personer i Sverige som genom sin forskning lämnat viktiga bidrag till förståelsen av hälsa och sjukdom hos barn. Pristagaren utses av en medicinsk jury. Fonden har hittills delat ut cirka 9 Mkr till forskning inom barnmedicin.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse