NEWSROOM

« Tillbaka

Förtidsröstning på McDonald’s ska locka unga

En av McDonald’s restauranger blir vallokal för förtidsröstning inför valet i september. Det är restaurangen i Norrtälje kommun som får den viktiga rollen. Satsningen är ett samarbete mellan McDonald’s och kommunens valnämnd, och syftar till att göra det lättare att rösta genom att göra vallokalerna mer tillgängliga. Särskilt hoppas man nå förstagångsväljare.

Nästan en halv miljon gäster äter på McDonald's varje dag. I september blir restaurangkedjan också röstlokal, för förtidsröstning i valet 2010. Genom att erbjuda möjligheten att rösta i en av de 222 restaurangerna vill restaurangkedjan bidra till ett ökat valdeltagande, genom att placera vallokalen där väljarna finns.

Mellan 1-18 september kommer röstbås att finnas uppställda i en avgränsad del av restaurangen, där alla politiska partiers valsedlar ska finnas tillgängliga.

- På samma sätt som McDonald's är första steget in på arbetsmarknaden för många, vill vi också gärna bidra till att fler tar första steget in i samhället. Att rösta är en viktig del i det. Om röstlokalen finns där unga finns tror jag att många upplever det enklare att rösta och därför väljer att göra det. Vi har dessutom många förstagångsväljare bland våra medarbetare, säger Raymond Mankowitz, kommunikationsdirektör på McDonald's.

Svårt att nå förstågångsväljare

I riksdagsvalet 2006 röstade bara 76 procent av förstagångsväljarna och endast 67 procent av de utrikes födda svenskarna lade sin röst på något av de politiska partierna, att jämföra med 82 procent av den totala befolkningen och 85 procent av alla inrikes födda med rösträtt. I 2010 års val är det fler förstagångsväljare än någonsin, nästan en halv miljon (497 000 personer). Det är 15 procent fler än i valet 2006.* Att nå dessa delar av befolkningen blir hela tiden både viktigare och svårare.
- Detta är en viktig integrationsfråga. Många förstagångsväljare har idag få naturliga kontaktytor mot det svenska samhället, och att rösta kan kännas väldigt avlägset. Det är bra om vi kan vara med och bidra i denna fråga, säger Raymond Mankowitz.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse