NEWSROOM

« Tillbaka

Idag invigdes stadens första laddstation för elfordon vid McDonalds i Tornby.

Linköpings nya laddstation, vid McDonald's i Tornby, är den andra som franchisetagare och ägare av fyra McDonald's-restauranger i Östergötland, Carina Eriksson, invigt. Tidigare i år invigde Östergötlands allra första laddstolpe vid restaurangen i Mjölby.

-Miljövänliga bränslen är viktiga för framtidens bilkultur. Mitt bidrag till det är lättillgängliga laddstationer för elbilar och det är med glädje vi inviger den andra i ordningen på mina restauranger, säger Carina Ericsson som äger och driver McDonalds i Linköping och Mjölby.
 
-För mig är det viktigt att hela tiden arbeta med att ta ansvar för miljön, och detta är en av alla de saker som jag som lokal företagare kan göra. Jag tror på talesättet "Många bäckar små…" och att det lönar sig att börja i det lilla och sedan bygga på uppåt, säger Carina Eriksson.

Carina Eriksson har varit franchisetagare inom McDonald's i tolv år. Idag äger och driver hon fyra restauranger i Östergötland: i Mjölby, Tornby, Valla och Motala. Totalt har Carina Eriksson 250 anställda, uppdelat på de fyra restaurangerna, där hon serverar cirka 8 000 gäster varje dag. Restaurangen i Mjölby är störst med ca 150 medarbetare. Varje restaurang har sin unika karaktär och förutsättningar, beroende på vilken typ av gäster som den främst attraherar, och Carinas nyckel till framgång har varit ett starkt entreprenörskap, flexibilitet och nytänkande. Miljöfrågor är viktiga för Carina Eriksson, och då särskilt alternativ, miljövänlig energiförsörjning.

600 000 elfordon om tio år

Idag finns det ett hundratal renodlade elbilar i Sverige. Men marknaden spås växa kraftigt. Produktutvecklingen pågår för fullt bland biltillverkarna, t ex kommer Mitsubishi att lansera en elbil under hösten. Inom tio år beräknar Elforsk att antalet elbilar i Sverige ska ha ökat till 600 000 eldrivna fordon. Då krävs att det finns möjlighet att ladda bilen även på andra platser än hemma eller på jobbet.

Stort intresse för elbilar i Sverige

Tre av fyra svenskar är intresserade av att köpa en elbil, men intresset sjunker väsentligt om det inte finns en utbredd infrastruktur för laddning. Det visar en under-sökning som Kairos Future har genomfört på uppdrag av svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag, Elforsk.
Undersökningen visar också att svensken i genomsnitt åker fyra mil per dag. Med dagens teknik finns möjlighet för både normalladdning (1-fas) och mellansnabb laddning (3-fas) på McDonald's. En kompletterande laddning med 3-fas under en timme ger en körsträcka på knappt 5 mil.

Samarbete mellan flera parter

Idén med att ladda elbilen på McDonald's kom från elbilsentusiasten Tommy Engkvist från Elfordonsintressenternas riksförbund Elfir och Mårten Swahn, franchisetagare inom McDonald's. Elforsk bidrar med kunskap om laddsystem och eldrivna fordon. I Östergötland är våra partners Bixia och Utsikt.
Satsningen är ett led i McDonald's långsiktiga arbete att bidra till ett mer hållbart samhälle. I början på 90-talet var McDonald's först ut med källsortering. Arbetet utvecklas i takt med omvärlden och allt fler restauranger källsorterar nu även matavfallet i köket som kan omvandlas till biogas. Sedan 2007 serveras enbart ekologiskt odlat, kravmärkt kaffe från gårdar certifierade av Rainforest Alliance. Ekologisk mjölk har funnits sedan 1995 och ingår såväl i kaffe latten som i Nya Happy Meal enligt tallriksmodellen. Den använda frityroljan återvinns till naturbiodiesel som blir bränsle till de lastbilar som levererar varor till restaurangerna, ett initiativ för mer hållbara transporter. Det finns idag laddstationer för elbilar i Linköping, Mjölby, Växjö, i Skärholmen utanför Stockholm och i Ättekulla utanför Helsingborg.Linköpings första publika laddstolpe för elfordon invigdes på McDonald's Tornby 27:e Augusti 2010

 
Relaterad media
Kontakt

@mcdse