NEWSROOM

« Tillbaka

Iréne Lederhausen hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet har utsett sex nya hedersdoktorer som kommer att promoveras vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 13 maj 2011, varav Iréne Lederhausen, grundare av Ronald McDonald Barnfond är en. Karolinska Institutet utser varje år hedersdoktorer, personer som på ett avgörande sätt främjat universitetets verksamhet. Hedersdoktorerna kommer att ta emot doktorshatt, diplom och ring av dekanus för forskning som ett bevis på sin nya status.
 
Iréne Lederhausen utses till medicine hedersdoktor. Hon har på flera sätt medverkat till att främja forskning och högspecialiserad sjukvård, med ett starkt engagemang och en imponerande drivkraft.
Iréne Lederhausens engagemang för svårt sjuka härrör sig till att hennes dotter drabbades av cystisk fibros, något som fick Iréne Lederhausen att utbilda sig till sjuksköterska och så småningom bilda Ronald McDonald Barnfond, en fristående stiftelse som har stött forskning inom barnmedicin. Hon har också varit projektledare för Ronald McDonald Hus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som varit i bruk i 16 år och som ger patienter och deras familjer möjlighet att bo nära sjukhuset i samband med högspecialiserad vård.
Som projektledare för Ronald McDonald Barnfond och Ronald McDonald Hus har Iréne Lederhausen på ett osjälviskt sätt bidragit till forskning och utveckling vid Karolinska Institutet. Hennes initiativ var ett av de första i Sverige där företag satsar på att stödja forskning och utveckling inom den offentliga sektorn. Hon har inspirerat många andra företag att göra detsamma vilket bidragit till ett närmare och mer produktivt samarbete mellan samhällets olika viktiga institutioner.
Övriga hedersdoktorer som utsetts är:
- Margaret Gatz, vars forskning har påverkat en hel generation forskare inom områdena åldrandets och neurodegenerativa sjukdomars epidemiologi, psykiatrisk epidemiologi och klinisk psykologi.
- Katsuhiko Mikoshiba, chef vid Laboratoriet för utvecklingsneurobiologi, Brain Science Institute, RIKEN, Japan, upptäckte IP3-receptorn, som är viktig för cellers kalciumreglering, samt har visat dess betydelse för cellulär aktivitet och att en rubbad funktion kan ge upphov till sjukdomar.
- Jonas och Robert af Jochnick, vars filantropiska verksamhet inom Jochnick Foundation har haft stort betydelse för medicinsk vetenskap och deras djupa samhällsengagemang har hjälpt barn och ungdomar över hela världen till en bättre utbildning och hälsa.
- Märit Rausing. Hon har varit djupt engagerad och involverad i uppbyggnaden av familjen Rausings filantropiska verksamhet som under lång tid generöst stöttat organisationer och vetenskaplig forskning världen över med syftet att förbättra människors liv och hälsa

Relaterad media
Kontakt

@mcdse