NEWSROOM

« Tillbaka

Kraftigt minskade koldioxidutsläpp på McDonald’s

I veckan släppte klimatnätverket Hagainitiativet sitt tredje klimatbokslut. Och McDonald’s fokuserade miljöarbete de senaste åren har gett resultat. Årets bokslut visar att McDonald’s har minskat sina direkta koldioxidutsläpp med 40 % sedan 2010 och att utsläppsreduktioner har gjorts inom alla områden.
Som medlem i Hagainitiativet har McDonald’s åtagit sig att minska sin klimatpåverkan med minst 40 procent till år 2020 genom egna åtaganden. Genom fokuserat arbete under de senaste åren har McDonald’s redan 2012 lyckats minska sina direkta koldioxidutsläpp med 40 %. Det har skett bland annat genom fortsatt val av klimatsmart ventilation på allt fler restauranger, installation av LED-belysning samt byte till energieffektiva fritöser. Allt fler av restaurangerna har dessutom Bra Miljöval-el. McDonald´s har minskat koldioxidutsläppen från energiförbrukningen med 39 % och energiförbrukningen har minskat med 9 % i förhållande till antalet gäster. Utsläppen har även minskat för avfallshanteringen, köldmedium och tjänsteresor.
– Det är roligt att arbetet ger resultat. Morgondagens vinnare i näringslivet är de som tar klimatfrågan på allvar och det är en del av vårt företagsansvar att redovisa var vi står och vart vi är på väg. Men vi nöjer oss inte. Man kan alltid bli ännu bättre, säger Johanna Schelin, miljöchef.
McDonald’s har tillsammans med Logistikpartnern HAVI Logistics Sverige ökat andelen förnyelsebartbränsle i lastbilarna till 75 % under 2012. Det har minskat koldioxidutsläppen med cirka 690 ton under året, jämfört med om lastbilarna enbart kört på diesel. Målet är att nå 95 % förnyelsebart bränsle, naturbiodiesel (av återvunnen frityrolja) och rapsolja, till 2020.
Hagainitiativets alla medlemsföretag har som mål att minska sin klimatpåverkan med minst 40 % till 2020. En slutsats företagen drar är att redovisning av klimatpåverkan på sikt leder till minskade utsläpp. Att redovisa sin klimatpåverkan och vad som krävs för att nå klimatmålen framöver är en del av företagens ansvar. De företag som klimatredovisar har större möjlighet att minska sin klimatpåverkan än de som inte gör det, vilket Klimatbokslut 2012 också visar.
Läs mer om klimatbokslutet här.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse