NEWSROOM

« Tillbaka

LRF och McDonald´s lanserar Hållbarhetsstipendiet

LRF och McDonald’s lanserar idag ett hållbarhetsstipendium. Stipendiet kommer att belöna en lantbrukare som minskar sin miljöpåverkan, ökar sin miljönytta eller på annat sätt tar ett hållbart etiskt och socialt ansvar 
– och samtidigt bedriver ett konkurrenskraftigt företag.


McDonald’s och LRFs ambition med Hållbarhetsstipendiet är att lyfta fram goda exempel på uppfinningsrikedom, initiativförmåga och helhjärtade insatser för en hållbar jordbruksproduktion – satsningar som kan inspirera andra att nå lite längre. Det kan till exempel handla om att med fortsatt hög produktion och god djuromsorg ha minskat sin miljöpåverkan, reducerat sitt näringsläckage eller gjort en betydande insats för den biologiska mångfalden.

– Sverige har redan idag några av världens mest miljömedvetna bönder. Den stora utmaningen är att förena en hållbar produktion med en ökad konkurrenskraft. Med stipendiet vill vi visa att det går att kombinera en minskning av jordbrukets miljöpåverkan med ett lönsamt företagande, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.
Hållbarhetsstipendiet består av en prissumma på 100 000 kr och delas ut under mässan Elmia Lantbruk Djur & Inomgård den 23-26 oktober. Vinnaren utses av en jury med representanter från LRF och McDonald’s.

– Hållbara inköp och lösningar som minskar påverkan på miljön är viktiga för McDonald’s och vi ställer redan idag krav på våra leverantörer som ofta överträffar lagstiftningen. Som restaurangbranschens största inköpare av svenskt nötkött och en stor inköpare av flera andra svenska råvaror vill vi tillsammans med LRF bidra med fler incitament för det svenska lantbrukets hållbarhetshjältar, säger John Atherton, VD på McDonald’s.

LRF och McDonald’s har sedan 2011 ett samarbete som syftar till att långsiktigt stärka det svenska lantbruket. Hållbarhetsstipendiet är det senaste initiativet inom ramen för detta arbete. Det gemensamma projektet Tillväxt Nötkött syftar till att hitta modeller för att stärka konkurrenskraften bland svenska nötköttsproducenter. LRF Ungdomen och McDonald´s har också ett kunskapsprogram för unga lantbrukare som ska öka intresset bland unga att jobba inom de gröna näringarna. 
Relaterad media
Kontakt

@mcdse