NEWSROOM

« Tillbaka

McDonald’s först med MSC-märkt Östersjötorsk i svenska fiskburgare

Nu är det bara lokalt och hållbart fiskad MSC-certifierad torsk i McDonald´s fiskburgare. McDonald’s är därmed den första restaurangkedjan i Sverige som MSC-certifierat sin verksamhet och endast serverar MSC-märkt fisk.

– En viktig del i McDonald’s miljöarbete är hållbara inköp. Det är oerhört glädjande att Östersjötorsken har återhämtat sig och att vi nu kan erbjuda våra gäster lokalt fångad och MSC-märkt fisk. Vi strävar ständigt efter att öka andelen lokalt producerade råvaror i våra produkter, något som vi vet att våra gäster efterfrågar, säger Patrik Holm Thisner, inköps- och kvalitetschef på McDonald’s.

Bakom certifieringen står Marine Stewardship Council (MSC) – en internationell organisation som arbetar tillsammans med fiskare, organisationer, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för ett långsiktigt hållbart fiske. Att fiskburgaren är MSC-certifierad syns på det välkända blå sigillet på kartongen.

– Det är fantastiskt att McDonald’s tagit steget att MSC-certifiera sin verksamhet. Detta innebär att de kan använda MSC:s miljömärkning – en tydlig markering till gästerna att McDonald’s stödjer hållbart fiske genom ansvarsfulla inköp. För att ett fiske ska kunna bli MSC-certifierat krävs att såväl bestånd som fiskemetoder når upp till MSC:s högt ställda krav och att fisken kan spåras från båt till tallrik. Vi hoppas att McDonald’s blir ett ledande exempel för andra restaurangkedjor. Särskilt roligt är det att de väljer den lokalt fiskade och numera MSC-certifierade Östersjötorsken, säger Minna Epps, verksamhetschef MSC Östersjöområdet.

Eftersom McDonald´s endast serverar fisk från hållbara bestånd slutade McDonald’s handla torsk från Östersjön när larmrapporterna om Östersjötorsken kom. Beslutet medförde att McDonald’s fiskleverantör, Espersen, tillsammans med andra aktörer i branschen införde standarder och revisioner i syfte att stabilisera beståndet. Torskbeståndet i östra Östersjön har sedan dess ökat och ligger nu på den stabilaste nivån sedan 1984.  I april i år blev det danska torskfisket i östra Östersjön MSC-certifierat.

McDonald´s har också tagit beslut om att samtliga 7 000 restauranger i 40 europeiska länder från och med oktober kommer att servera enbart MSC-märkt fisk. McDonald’s blir därmed det första företaget i branschen som MSC-certifierat sin verksamhet. Det är också det största hållbarhetsinitiativ som genomförts av McDonald’s sedan 2007, då Rainforest Alliance-certifierat kaffe introducerades.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse