NEWSROOM

« Tillbaka

McDonald’s har bidragit med 79 miljarder till Sveriges BNP

Idag presenterades en rapport från HUI Research som summerar McDonald’ssamhällsbidrag sedan starten 1973. Rapporten visar att McDonald’s under sina första 40 år i Sverige bidragit med 79 miljarder kronor till Sveriges BNP och skapat närmare en kvarts miljon arbetstillfällen. I samband med rapportsläppet hölls en paneldebatt med ledande allians- och oppositionspolitiker.
 
Rapporten visar bland annat att McDonald’s bidragit med cirka 79 miljarder kronor till Sveriges BNP. Det är 16 miljarder kronor mer än statens budget 2013 till hälsovård, sjukvård och social omsorg och lika mycket som kostnaden för den svenska grundskolan under ett helt år. Vidare har företagets verksamhet skapat 236 000 arbetstillfällen under 40 år. 
 
– Enligt våra beräkningar har McDonald’s under 40 år genererat nära 46 miljarder i inkomster till medarbetare som jobbat på företaget och hos leverantörerna. Dessa har bidragit till konsumtion och tillväxt i ekonomin generellt och genererat intäkter till statskassan som har använts till att exempelvis finansiera svensk vård, skola och omsorg, säger Nils Bohlin, samhällschef på HUI Research.
 
– När Paul Lederhausen öppnade den första restaurangen på Kungsgatan i Stockholm 1973 var det få som trodde på idén. Idag är vi en naturlig del i mångas vardag och Sveriges ledande restaurangkedja. Och vi fortsätter växa. Under de kommande fem åren planerar vi att öppna cirka 50 nya restauranger och därmed skapa cirka ytterligare 2 000 jobb utöver de vi redan anställer varje år, säger John Atherton, vd på McDonald’s.
 
Idag är McDonald’s Sveriges mest besökta restaurang med cirka 435 000 gäster om dagen ochSveriges största privata arbetsgivare för unga. HUI-rapporten visar att McDonald’s under 40 år har investerat 213 miljoner kronor i utbildning för sina medarbetare. Årligen utbildas cirka 1500 personer vid företagets egen Business School.
 
– Efter 40 år i Sverige är vi idag Sveriges största privata arbetsgivare för unga och väldigt många ungdomars första erfarenhet av arbetsmarknaden. Idag har vi därför bjudit in ledande allians- och oppositionspolitiker för att diskutera viktiga frågor som ungdomsarbetslöshet, integration och företagande och hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för våra unga, säger John Atherton.
 
Debattpanelen bestod av Annie Lööf (C), näringsminister och Centerpartiets partiledare, Mikael Damberg (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Riksdagen, integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och Per Bolund (MP), Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson. Debatten behandlade ämnen som företagande, integration och utmaningarna och lösningarna kopplat till dagens höga ungdomsarbetslöshet.

Appendix:

Kortfakta: Från 1973 in i Framtiden: McDonald’s betydelse för svensk samhällsekonomi

 
Samhällsbidrag
·         McDonald’s har under 40 år bidragit med 79 miljarder kronor till Sveriges BNP. Det är 16 miljarder kronor mer än statens budget 2013 till hälsovård, sjukvård och social omsorg och lika mycket som kostnaden för den svenska grundskolan under ett helt år.
·         2012 bidrog McDonald’s med 4,4 miljarder kronor till Sveriges BNP. Det räcker för att driva hela landstingets verksamhet i Kalmar län under ett år och är mer än tre gånger så mycket som Sveriges bistånd till hela Afrika under 2012.
·         McDonald’s har under 40 år genererat nära 46 miljarder i inkomster till medarbetare som jobbat på McDonald’s och dess underleverantörer. Det motsvarar skatteinkomsterna för Skånes samtliga kommuner 2012.
·         Skatteeffekten av McDonald’s verksamhet är 32 miljarder kronor. Det motsvarar 75 % av statens budget för försvar och samhällskrisberedskap.

Medarbetarna
·         McDonald’s har under 40 år skapat 236 000 arbetstillfällen på sina restauranger och hos sina leverantörer. Det är fler än inom hela den offentliga sektorn i Stockholms län idag.
·         För år 2012 uppgår inkomsterna hos de som jobbar hos McDonald´s och dess leverantörer till 2,5 miljarder kronor. För den summan kan hela Stockholm åka grattis på SL i 3,5 månader.
·         9 av 10 av McDonald’s tidigare medarbetare skulle rekommendera andra att arbeta på McDonald’s.
·         McDonald’s har under 40 år investerat 213 miljoner kronor i utbildning för sina
Medarbetare. Årligen utbildas 1500 personer vid företagets egen Business School.
 
Maten och leverantörerna
·         Under 40 år har McDonalds köpt råvaror för över 20 miljarder kronor, cirka hälften av inköpen är svenska råvaror. Det är en lika stor inköpsandel av råvaror med svenskt ursprung som i den svenska offentliga sektorn.
·         McDonald’s är idag restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt nötkött och samarbetar med över 1000 svenska bönder.
·         Årligen köper McDonald’s råvaror för 1,5 miljarder kronor, det är mer än dubbelt så mycket som Stockholm, Göteborg och Malmö stad tillsammans lägger årligen på att köpa in livsmedel och drycker.
·         Redan på 90-talet införde McDonald’s näringsinformation till sina gäster, idag är företaget den enda restaurangkedjan som certifierats med Astma- och Allergiförbundets märkning Tryggare Mat.
·         Idag har McDonald’s hela 400 menykombinationer att välja mellan.


 
Miljö
·         McDonald’s är den enda restaurangkedjan som är med i klimatnätverket Hagainitiativetoch McDonald’s klimatbokslut 2012 visar att företagets direkta koldioxidutsläpp minskat med 40 % sedan 2010.
·         Redan 1995 var McDonald’s en föregångare när de började källsortera på sina restauranger.
·         Transportbilarna körs idag på återvunnen frityrolja, under 2012 var hela 75 % av bränslet förnybart vilket medförde en koldioxidreduktion på 690 ton.
·         Redan 2009 invigdes den första laddstationen för elbilar på McDonald’s. Nu satsar företaget på att skapa en grön korridor för elbilar längs de stora vägarna i Sverige.
·         McDonald’s köper BRA Miljöval el som uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för förnyelsebar el.

Samhällsengagemang
·         I år färdigställer Ronald McDonald Barnfond det femte Ronald McDonald Huset i Uppsala. Under åren har nära 90 000 personer bott på något av husen, den sammanlagda investeringen för husen är 200 miljoner kronor.
·         Över 13 miljoner barnböcker har delats ut genom McDonald’s Bok Happy Meal i samarbete med Läsrörelsen. Detta kan jämföras med den sammantagna försäljningen av barnböcker 2011 som uppgick till cirka 3,6 miljoner böcker.
·         McDonald’s har varit en engagerad sponsor av de Olympiska spelen i över 40 år och har också under 30 år stöttat världsfotbollen, på såväl elitnivå som på gräsrotsnivå.
·         McDonald’s samarbetar med Misa och erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder, utöver det erbjuds arbetsverksamhet för människor med funktionsnedsättning exempelvis Aspergers Syndrom, Downs Syndrom, dyslexi och hörselskadade.

Framtiden
·         De närmaste fem åren kommer McDonald’s att öppna cirka 50 nya restauranger, vilket innebär omkring 2 000 nya jobb utöver de medarbetare man årligen anställer.
·         50 nya restauranger kan komma att skapa närmare 1 miljard i ökat BNP- bidrag till Sverige.
·         Idag har McDonald’s cirka 300 000 fans på Facebook och 6 000 interaktioner i veckan.
·         McDonald’s satsar på nya digitala beställnings och betalningslösningar som digitala kiosker och mobilapplikationer.
·         Var tionde svensk har laddat ner McDonald’s Sveriges mobil-app. McDonald’s strävar efter full tillgänglighet via mobil, webb och andra kanaler för konsumenter som vill veta mer om vad maten innehåller.

Källa: HUI Research: ”Från 1973 in i framtiden: McDonald’s betydelse för svensk samhällsekonomi”
Relaterad media
Kontakt

@mcdse