NEWSROOM

« Tillbaka

Med anledning av ATL:S rapportering om McDonald’s och svenskt lantbruk

För mer information, kontaktaFredag den 6 december konstaterade lantbrukstidningen ATL i en artikel att andelen svenskt nötkött i McDonald’s hamburgare inte ökat sedan 2011. Det faktum att McDonald’s fördubblat andelen svenskt nötkött sedan 2009 och att vi idag är restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt nötkött samt en stor inköpare av många andra svenska råvaror, föll bort när nyheten spreds till andra medier.

Svenskt lantbruk befinner sig idag i en situation där efterfrågan på nötkött hela tiden ökar, medan den inhemska produktionen bara minskar. Självförsörjningsgraden är idag bara 47 procent (SCB oktober 2013). Det ökande gapet mellan utbud av svenskt och efterfrågan på kött fylls nämligen hela tiden av importerat kött. För att vi ska kunna fortsätta köpa svenskt även i framtiden är McDonald’s beroende av ett konkurrenskraftigt och långsiktigt starkt svenskt jordbruk, och vi vill bidra till att vända den negativa trenden. Att vi därtill kan berätta för våra 435 000 dagliga gäster om det svenska lantbrukets mervärden genom våra många kommunikationskanaler, på ett sätt som Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) haft utmaningar med att åstadkomma, bidrog sammantaget till att vi inledde ett samarbete tillsammans med LRF och Sveriges Nötköttproducenter 2011.
Vi har fått frågan om vi inte bara kan betala mer för det svenska köttet. För det första betalar McDonald’s redan mer för det svenska kött som vi köper idag. För det andra skulle det innebära att vi kortsiktigt driver upp priserna på det svenska köttet ännu mer, varpå konkurrensförutsättningarna för det svenska lantbruket försämras ytterligare. Det vore med andra ord kontraproduktivt. Problemen inom det svenska lantbruket är strukturella och måste lösas långsiktigt.
Därför arbetar vi tillsammans på bred front, över lång tid, med ett antal olika frågeställningar. Det handlar om nötköttsproduktionens utmaningar, generationsskiftesproblematiken inom lantbruket, konkurrenskraft och affärsmässighet samt om hållbarhetsfrågor.  Dessutom bjuder vi in allmänheten, politiker och media att besöka gårdar som levererar mat till oss, och vi synliggör svenska bönders vardag i reklam på TV, bio och i våra egna kanaler. Vi är en långsiktig partner till det svenska lantbruket och förespråkar långsiktiga lösningar som fungerar.

Relaterad media
Kontakt

@mcdse