NEWSROOM

« Tillbaka

Med anledning av medias rapportering idag kring eventuell brottslig verksamhet kopplat till två personer verksamma vid en restaurang i Stockholmsområdet vill vi förtydliga följande

Det har eventuellt förekommit brottslig verksamhet kopplat till två personer verksamma vid en av våra restauranger i Stockholmsområdet. Vi ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen och gjorde den 5 november en polisanmälan. I samband med polisanmälan arbetsbefriades de två brottsmisstänkta personerna. Med respekt för de personer som är involverade och med hänsyn till polisutredningen och juridiska processer, kan vi i nuläget inte säga mer. Vi gör vårt yttersta för att samarbeta med polisen i den fortsatta utredningen.

Medias rapportering om att polisen ännu inte börjat behandla detta ärende, är felaktig.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse