NEWSROOM

« Tillbaka

Mjölkbönder vann Hållbarhetsstipendiet och 100 000 kronor

Mjölkbönderna Tobias och Kristoffer Kullingsjö på Elmersgården utanför Vårgårda vann äran och 100 000 kronor när LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, och McDonalds för första gången delade ut det gemensamma Hållbarhetsstipendiet på torsdagen. Även Börje och Helén Johansson på Hulta Norrgård vid Linköping och Lennart E Bengtsson från Wapnö Gård i Halmstad fick hedersomnämnanden för sitt hållbara arbete.
Tobias och Kristoffer Kullingsjö, som bedriver jordbruk på Elmersgården med 230 ekologiska mjölkkor, tog hem Hållbarhetsstipendiet, som delades ut för första gången på mässan Elmia Lantbruk Djur & Inomgård i Jönköping på torsdagen.
 Bröderna Kullingsjö har tagit begreppet hållbarhet steget längre, genom att tillsammans med andra i bygden göra en gemensam satsning på rötning för biogas. Resultatet är en storskalig biogasanläggning med 32 delägare som kommer att kunna ersätta 2 miljoner liter diesel. Det är precis den typen av lantbrukare som vi med Hållbarhetsstipendiet vill premiera och lyfta fram som goda exempel på långsiktigt och konkurrenskraftigt jordbruk som även är miljömässigt hållbart, säger Patrik Holm Thisner, inköp- och kvalitetsdirektör på McDonald’s och juryns ordförande.
– Stipendiet är en jättebra uppmuntran och ett bevis för att vi är på rätt väg, säger Kristoffer Kullingsjö.
Med Hållbarhetsstipendiet och 100 000 kronor i potten vill McDonald’s, som serverera 435 000 gäster om dagen i Sverige, och LRF hylla och uppmuntra alla goda initiativ och den uppfinningsrikedom som finns inom det svenska jordbruket.
Juryns fullständiga motiveringar
Vinnarna Tobias och Kristoffer Kullingsjö från Elmersgården utanför Vårgårda: 
”Bröderna Kullingsjö på Elmersgården har de senaste åren visat stor beslutsamhet för hållbar produktion, där miljö, ekonomi och etik är inkluderat i deras strategi. Nu har de tagit hållbarhet ytterligare ett steg framåt, där de genom att lyfta blicken bidragit till en, med andra i bygden, gemensam satsning på rötning för biogas av inte bara gårdens egen gödsel. Resultatet är en storskalig biogasanläggning med 32 delägare som kommer att kunna ersätta 2 miljoner liter diesel”.
Hedersomnämnande till Börje och Helén Johansson på Hulta Norrgård vid Linköping:
”Börje och Helén Johansson, Hulta Norrgård, har gjort ett småskaligt, lönsamt jordbruk självförsörjande på el och genom ett medvetet och mångårigt miljöarbete förvandlat jordbruket vid Norrgård till det självklara navet i bygden och en motor i det lokala kretsloppet som engagerar 50 hushåll i tre byar”.
Hedersomnämnande till Lennart E Bengtsson från Wapnö Gård i Halmstad: 
”Wapnö har under Lennart E Bengtssons ledning förvandlats till ett konsument- och miljöinriktat lantbruksföretag med fokus på hållbarhet och öppenhet. Genom framsynt planering har Wapnö kombinerat höga miljövärden och god djuromsorg med god lönsamhet”.
Samarbetet mellan LRF och McDonald’s
LRF och McDonald’s har sedan 2011 ett samarbete som syftar till att långsiktigt stärka det svenska lantbruket. Hållbarhetsstipendiet är det senaste initiativet inom ramen för detta arbete. Det gemensamma projektet Tillväxt Nötkött syftar till att hitta modeller för att stärka konkurrenskraften bland svenska nötköttsproducenter. LRF Ungdomen och McDonald´s har också ett kunskapsprogram för unga lantbrukare som ska öka intresset bland unga att jobba inom de gröna näringarna.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse