NEWSROOM

« Tillbaka

Nu kan gästerna ladda elbilen på McDonald’s

Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton invigde första laddstationen i Skärholmen. Idag invigdes McDonald’s första laddstation för elfordon i Lindvreten, Skärholmen utanför Stockholm. Nu kan gästerna ladda sin elbil kostnadsfritt medan de äter. Målsättningen är att fler restauranger ska få laddstationer under året.
 
-Vår vision är att erbjuda alla elbilsburna gäster möjlighet att kompletteringsladda på McDonald's. Den första laddstolpen är ett pilotprojekt som utvärderas samtidigt som vi identifierar restauranger i främst västra och södra Sverige för etablering redan i höst, säger Petra Dahlman, CSR- och hållbarhetsansvarig på McDonald's.
Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd i Stockholm var på plats för att genomföra världens första tankning av en elbil på McDonald's.
 


-Det är glädjande att McDonald's med sina strategiska lägen tar detta initiativ. Vi är många goda krafter som vill se en fungerande elbilsmarknad och jag hoppas att detta, såväl som andra initiativ, sänder tydliga signaler till bilbranschen att Mälardalsregionen är en region att satsa på och lansera bilar i, säger Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd i Stockholm .

Stort intresse för elbilar i Sverige
Tre av fyra svenskar är intresserade av att köpa en elbil, men intresset sjunker väsentligt om det inte finns en utbredd infrastruktur för laddning. Det visar en undersökning som Kairos Future har genomfört på uppdrag av svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag, Elforsk.
Undersökningen visar också att svensken i genomsnitt åker fyra mil per dag. Med dagens teknik finns möjlighet för både normalladdning (1-fas) och mellansnabb laddning (3-fas) på McDonald's. En kompletterande laddning med 3-fas under en timme ger en körsträcka på knappt 5 mil. Under första testperioden som löper under 2009 är laddningen kostnadsfri för gästerna.

Samarbete mellan flera parter
Idén med att ladda elbilen på McDonald's kom från elbilsentusiasten Tommy Engkvist från Elfordonsintressenternas riksförbund Elfir och Mårten Swahn, franchisetagare inom McDonald's. Elforsk bidrar med kunskap om laddsystem och eldrivna fordon. Vattenfall är McDonald's elleverantör av förnybar el märkt Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens kriterier. Företagen TallyKey och Eldon utvecklar laddstationen som används i projektet.

Satsningen är ett led i McDonald's långsiktiga arbete att bidra till ett mer hållbart samhälle. I mitten på 90-talet var McDonald's först ut med källsortering. Arbetet utvecklas i takt med omvärlden och allt fler restauranger källsorterar nu även matavfallet i köket som kan omvandlas till biogas. Sedan 2007 serveras enbart ekologiskt odlat, kravmärkt kaffe från gårdar certifierade av Rainforest Alliance. Ekologisk mjölk har funnits sedan 1995 och ingår såväl i kaffe latten som i Nya Happy Meal enligt tallriksmodellen. Den använda frityroljan återvinns till naturbiodiesel som blir bränsle till de lastbilar som levererar varor till restaurangerna, ett initiativ för mer hållbara transporter.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse