NEWSROOM

« Tillbaka

Robin Kahn tilldelas Stora Barnmedicinpriset

Stora Barnmedicinpriset tilldelas Robin Kahn för hans nydanande forskning, som kan leda till bättre läkemedel mot en allvarlig inflammatorisk sjukdom som drabbar blodkärlen. Det är en sjukdom som idag leder till stort lidande och för tidig död hos både barn och vuxna. Avhandlingen står i en klass för sig och den medicinska juryn har därför bestämt att i år endast utse en pristagare. Bakom priset står stiftelsen Ronald McDonald Barnfond.
 
Robin Kahn har genom sin forskning ökat kunskapen om orsaken bakom vaskulit, en allvarlig inflammatorisk sjukdom som drabbar kroppens blodkärl. Robin Kahn har påvisat höga halter kininer i blodet och drabbade vävnader hos barn med vaskulit. Kininer är en typ av proteiner som orsakar inflammation. Dessa resultat är mycket viktiga och kan i framtiden leda till nya och bättre läkemedel.

”Jag känner mig mycket hedrad och glad över priset och vill tacka min handledare Diana Karpman som har en stor del i att jag fått priset. Det är otroligt roligt att vår forskning kring autoimmuna sjukdomar har uppmärksammats. Vi hoppas få möjlighet att fortsätta projektet för att i framtiden kunna erbjuda nya behandlings-metoder”, säger Robin Kahn.

Priset delas ut i Umeå den 7 april i anknytning till Barnläkarföreningens årsmöte. Pristagaren Robin Kahn mottar då en prissumma på 100 000 kronor för sin avhandling ” Kinin System Activation In Vasculitis”.  För att utse pristagaren har Ronald McDonald Barnfond hjälp av en medicinsk jury som består av professor Mar Tulinius, professor Lena Hellström-Westas, barnläkare Bengt Lindberg samt gruppens ordförande docent Stellan Håkansson.

"För ett vetenskapligt arbete som omfattar sofistikerad och nydanande klinisk och experimentell forskning som ökar förståelsen för kininsystemets roll vid patogensen av vaskulitsjukdomar och som på sikt kan leda till nya behandlings-möjligheter", är juryns officiella motivering.


Fakta om Robin Kahn
Född 1978 och uppvuxen i Malmö. Utbildad till läkare i Lund. AT-tjänstgöring i Halmstad. Innehar sedan september2005 en forskar-ST på Barn- och Ungdoms-medicinska kliniken i Lund, SUS Lund. Registrerad som doktorand 2003 och disputerad i maj 2010 vid avdelningen för Pediatrik, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds Universitet. Har erhållit anslag för att fortsätta forsning på halvtid i minst ytterligare 3 år (ALF-anslag).

Fakta om Stora Barnmedicinpriset 
Ronald McDonald Barnfond delar sedan 1995 ut Stora Barnmedicinpriset. Priset som delas ut årligen är personligt och kan delas ut till en eller två personer. Prissumman på 100 000 kronor går till personer i Sverige som genom sin forskning lämnat viktiga bidrag till förståelsen av hälsa och sjukdom hos barn. Pristagaren utses av en medicinsk jury. Fonden har hittills delat ut drygt 9 Mkr till forskning inom barnmedicin.
Fakta om Ronald McDonald Barnfond
Ronald McDonald Barnfond är en fristående ideell stiftelse som bildades 1990. Stiftelsen har 90-konto och står under kontroll av Stiftelsen för Insamlings-kontroll. Stiftelsen har - utöver stöd till forskning inom barnmedicin - finansierat bygget av fyra Ronald McDonald Hus, nära universitetssjukhusen i Huddinge, Göteborg, Lund och Linköping. Nu pågår insamlingen till ett femte hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse