NEWSROOM

« Tillbaka

Tanka elbilen på McDonald's - Elforsk presenterar ny infrastruktur för elfordon

Redan i vår kommer du att kunna ladda elbilen samtidigt som du äter på McDonald's. Det blir resultatet av ett samarbete mellan McDonald's och Svenska Elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag, Elforsk. Samarbetet rör infrastruktur för att snabbladda elfordon där elbranschen bistår med kunskap om laddsystem och eldrivna fordon, och där McDonald's står för de fysiska laddstationerna på utvalda restauranger.


-Vi vill stödja en utveckling mot fler elfordon i Sverige. Därför hjälper vi till att skynda på en infrastrukturomställning som möjliggör grönare färdsätt. Under våren inviger vi den första laddstationen så våra gäster kan ladda batterierna med både grön el till bilen och en lunch eller fika, säger Petra Dahlman, CSR-ansvarig på McDonald's.
Elbranschen arbetar aktivt för att påskynda en övergång till elbilar och laddhybrider i Sverige. Avsikten är att minska Sveriges utsläpp av koldioxid och bryta oljeberoendet inom transportsektorn. Om vi lyckas introducera 600 000 eldrivna fordon i Sverige till år 2020 skulle utsläppen av koldioxid från personbilssektorn minska med närmare 20 procent. Detta kräver samtidigt en väl fungerande infrastruktur för laddning av fordonen.

- Elbranschen ser samarbetet med McDonald's som ett viktigt led i arbetet med att bygga upp en infrastruktur för nästa generation miljöbilar säger Morgan Andersson, VD på Elforsk.

Samarbetet innebär möjligheter att testa laddstationer, betalningslösningar och höra med användarna vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas vidare. I dagsläget finns några hundratal elbilar i Sverige, men redan de närmaste åren förväntas eldrivna fordon få ett genomslag på marknaden.

Kjell Jansson, VD för Svensk Energi - elföretagens branschorganisation - stämmer in i de positiva tongångarna: Vi är inne i början av ett systemskifte på fordonssidan och det som sker hos McDonald's är ett bevis på att marknaden är mogen för att möta nästa generation fordon.

Effektiv och hållbar användning av energi är en avgörande del av McDonald's miljöarbete. Företagets policy är att använda BRA MILJÖVAL el från vind- och vattenkraft enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. I dagsläget har nära 100 % av restaurangerna bytt till den gröna elen, förutom ett fåtal restauranger i köpcentrum där vi för en dialog för att påverka hyresvärden att precis som vi byta till miljövänligare energi.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse