NEWSROOM

« Tillbaka

Unga lantbrukare får pris av Eskil Erlandsson

Idag presenterades vinnarna i McDonald’s och LRF Ungdomens årliga Kunskapsprogram, med syfte att främja entreprenörsandan ytterligare bland unga lantbrukare. Nu har fyra lantbrukare valts ut att åka på en kunskapsresa till Österrike, samt att delta i en ledarskapsutbildning på McDonald’s Business School tillsammans med ytterligare 13 andra unga lantbrukare.
 
De utvalda unga lantbrukarna är Emil Jansson, 24 år från Vallentuna med verksamhet som primärt fokuserar på nötköttsuppfödning, Malin Hansson, 35 år från Vikbolandet med ekologisk nötköttsproduktion som huvudfokus för sin verksamhet, Aron Cedergren, 32 år från Vassmolösa föder upp tjurar i sin verksamhet för slakt och Louise Ryberg, 26 år studerade i Uppsala utan en egen gård, dock med siktet inställt på mjölkproduktion i framtiden.
 
För tredje året i rad arrangerar LRF Ungdomen och McDonald’s Kunskapsprogrammet. Det är ett gemensamt initiativ för att främja entreprenörskap och generationsväxling bland unga lantbrukare i Sverige. Kunskapsprogrammet består av två delar, en kunskapsresa och ettledarskapsprogram. I år går resan till Österrike, där vinnarna får träffa andra unga lantbrukare, för bland annat erfarenhetsutbyte i hur man bedriver framgångsrikt företagande. Ledarskapsprogrammet går av stapeln på McDonald’s Business School som varje år utbildar cirka 1500 medarbetare på McDonald’s i ämnen som ledarskap, kommunikation och entreprenörskap. Ledarskapsprogrammet ger deltagarna en möjlighet att utvecklas i rollen som entreprenörer och företagsledare.
 
– Många av de utmaningar som våra restaurangchefer möter är något som unga lantbrukare känner igen sig i, exempelvis i samband med ledarskap. Vi har nu därför skräddarsytt en utbildning på McDonald’s Business School som är anpassad för lantbrukare. Vår ambition är att utbildningen ska ge deltagarna ny kunskap och inspiration som gynnar deras eget företagande, säger Raymond Mankowitz, kommunikationsdirektör på McDonald’s.
 
Vid sidan om årets fyra vinnare av kunskapsresan har Juryn valt ut 13 andra unga lantbrukare som kommer att få delta i ledarskapsprogrammet. Totalt handlar det således om 17 unga lantbrukare som i november kommer att utbildas på McDonald’s Business School.
– Det är fantastiskt roligt att sitta i juryn och få läsa ansökningar från så många drivna och engagerade ungdomar inom lantbruksnäringen. Det visar att det verkligen finns framtidstro inom de gröna näringarna. Jag hoppas att deltagandet i Kunskapsprogrammet kan ge deltagarna inspiration och redskap att fortsätta utvecklas i sin roll som lantbruksföretagare, säger LRF Ungdomens ordförande Kristina Yngwe.
Juryn som utser vinnarna består av landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Raymond Mankowitz som är kommunikationsdirektör på McDonald’s, LRF Ungdomens ordförande Kristina Yngwe och Emma Knaggård Wendt, CEO/Founder Edutain Production.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse