NEWSROOM

« Tillbaka

Ungdomsarbetslöshetens moment 22

Personalchefer och unga överens i ny undersökning:
– Ungdomsarbetslöshetens moment 22: 
För att få ett jobb måste du redan ha haft ett jobb.
 
I en undersökning som presenterades av McDonald’s idag säger varannan ung person att de känner oro för att inte få ett fast jobb i framtiden. Och 86 procent anger att det är avsaknaden av praktisk arbetslivserfarenhet som framför allt hindrar dem från att få jobb. En bild som bekräftas av personalcheferna på större svenska företag: 8 av 10 uppger att unga som söker jobb visserligen har hög utbildning men saknar praktisk arbetslivserfarenhet.

Undersökningen, som genomförts av Novus på uppdrag av McDonald’s, Sveriges största ungdomsarbetsgivare, visar på en tuff arbetsmarknad för de unga. 84 procent av de 200 tillfrågade personalcheferna på större svenska företag anger att praktisk arbetslivserfarenhet är en viktig egenskap när de rekryterar. Brist på just den första jobberfarenheten är det största hindret att anställa unga, enligt var fjärde personalchef.

– Svårigheten att kunna få det första jobbet utan tidigare erfarenhet är ungdomsarbetslöshetens moment 22. För att kunna få ett jobb måste du redan ha haft ett jobb. Om du aldrig har jobbat är det svårt att ta första steget in på arbetsmarknaden, säger McDonald's kommunikationsdirektör Raymond Mankowitz.
Paneldebatt – Hur sätter vi unga i arbete?

I den efterföljande paneldebatten deltog arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M), Ylva Johansson (S), vice ordförande för arbetsmarknadsutskottet, Erik Bengtzboe (M), ordförande MUF, samt Jytte Guteland (S), ordförande SSU.
Panelen var överens om att det inte främst är utbildning som ungdomar har brist på idag, utan arbetslivserfarenhet. För att minska arbetslösheten bland ungdomar måste politiska åtgärder riktas mot ett så tidigt inträde på arbetsmarknaden som möjligt, enligt panelen.

– Det är viktigt för unga att få tillträde till arbetsmarknaden tidigt, vilket den här undersökningen också visar. Alla jobb räknas, det är en signal som vi måste skicka till våra unga, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).
– Näringslivet har ett viktigt ansvar för att anställa ungdomar och bidra till att de säkrar det första jobbet. McDonald’s är ett gott exempel i sammanhanget, säger Jytte Guteland (S) ordförande för SSU.
Om undersökningen

Novus har på uppdrag av McDonald’s genomfört tre undersökningar under januari 2011, med 1 141 ungdomar i åldern 16-25 år, 200 personalchefer på större svenska företag (mer än 100 anställda) och 200 tidigare anställda på McDonald’s (anställda för 10 år sedan).

 
Relaterad media
Kontakt

@mcdse