NEWSROOM

« Tillbaka

Uppsala får Sveriges femte Ronald McDonald Hus

I Uppsala skapas förutsättningar för Nordens främsta centrum för barn med cancer. Två nyetableringar kommer att stå klara 2013 nära Akademiska sjukhuset. Skandion-kliniken, en nationell satsning på avancerad protonterapi av tumörer och Ronald McDonald Hus, där barnen bor i en trygg och hemlik miljö med hela sin familj. Barncancerfonden hjälper till att samla in pengar till byggandet av Ronald McDonald Hus. Satsningen blir offentlig på Internationella Barncancerdagen den 15 februari.
 
Det är oerhört glädjande för alla svårt sjuka barn och deras föräldrar att barnsjukhuset på Akademiska får tillgång till ett Ronald McDonald Hus. Att familjen under en lång och svår behandlingstid kan vara tillsammans och bo under hemlika former är gynnsamt för barnets tillfrisknande. Det är också viktigt för syskonen och hela familjen, säger sjukhusdirektör Marie Beckman Suurküla, Akademiska sjukhuset.
- Att kunna erbjuda en helhetslösning med högspecialiserad vård och sjukhusnära boende är bra med tanke på att många av de cirka 4 000 barn som vårdas på Akademiska varje år kommer från andra län. Dessutom är det mycket positivt att etableringen kan ske i bred enighet, säger Erik Weiman, ordförande i landstingsstyrelsen i Uppsala län.
Ronald McDonald Barnfond står för insamlingen till byggandet av nästa hus, som beräknas kosta cirka 35-40 miljoner kronor. För första gången någonsin får Ronald McDonald Barnfond hjälp med insamlingen. Det är Barncancerfonden som har beslutat att samla in pengar som motsvarar 40 procent av totalkostnaden.
 
-Ett av våra uppdrag är att förbättra livssituationen för cancerdrabbade barn och deras familjer. Jag har själv bott på ett Ronald McDonald Hus när min dotter drabbades och vet vad det betydde. Barncancerfondens engagemang leder till att insamlingstiden kortas och huset kan stå klart samma år som Skandionkliniken. Det kommer till nytta för barn från hela Norden, säger Billy Ydefjäll, projektledare på Barncancerfonden och initiativtagare till samarbetet.
Ronald McDonald Hus i Uppsala kommer troligen att kunna erbjuda 14 familjerum när det är färdigt. Tack vare samarbetet med Barncancerfonden kommer några av rummen särskilt stå öppna för familjer med barn som drabbats av cancer. Men Huset kommer också att ta emot familjer med barn som har många andra sjukdomsdiagnoser, som kräver behandling på Akademiska Sjukhuset.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse