NEWSROOM

« Tillbaka

Vinnarna utsedda av Eskil Erlandsson - En inspiration för andra unga lantbrukare

Idag blev det klart med vinnarna i McDonald’s och LRF Ungdomens Kunskapsprogram. Fyra unga lantbrukare har valts ut och får studera lantbruk och global livsmedelsförsörjning i Storbritannien.
 
– Unga lantbrukare är framtiden för Sverige - det nya matlandet, samtidigt som generationsväxlingen inom sektorn är en stor utmaning. Kunskapsprogrammet baserar sig på ett mycket intressant samarbete och är ett positivt initiativ för att uppmuntra företagande, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson, medlem i juryn som korade vinnarna.
De utvalda unga lantbrukarna är Emil Carlsson, 23 år från Läckeby i Småland, Martha Henriksson-Witt, 28 år från Bjärred i Skåne, Malin Gustavsson, 20 år från Ryssby i Småland och Mats Ekström, 28 år från Hemse på Gotland.

I ett helt nytt utbytesprogram ska de fyra få spetsa sina kunskaper kring entreprenörskap. Den första kullen skickas under november till Storbritannien som ligger långt fram när det gäller samarbetet mellan lantbrukssektorn och övrigt näringsliv. Där kommer de att få lära sig mer om den globala livsmedelsförsörjningen, träffa engelska kollegor på tre olika mjölkgårdar samt möta en mängd andra unga lantbrukare genom flera olika organisationer däribland the Federation of Young Farmers. Utbytesprogrammet är ett led i McDonald’s och LRF Ungdomens arbete för att säkra framtidens livsmedelsleverantörer.

– Det är fantastiskt kul att så många duktiga och drivande ungdomar har sökt sig till Kunskapsprogrammet. Det vittnar om att svenskt lantbruk har stor framtidspotential. Det här är ungdomar vars ambitioner vi ska tillvarata på bästa sätt genom ytterligare ett Kunskapsprogram nästa år, säger McDonald's kommunikationsdirektör Raymond Mankowitz.

De fyra vinnarna har valts ut av en jury bestående av landsbygdsminister Eskil Erlandsson, McDonald’s kommunikationsdirektör Raymond Mankowitz, LRF Ungdomens ordförande Kristina Yngwe och Emma Knaggård Wendt som är ordförande i Young Entrepreneurs of Sweden. Totalt sökte ett trettiotal unga bönder som antingen äger ett lantbruksföretag, eller är anställda lantbrukare. Nästan alla sökande jobbar med inriktning mot nöt- eller mjölkproduktion. Könsfördelningen mellan de sökande har varit jämn med nästan lika många killar som tjejer och kvaliteten i ansökningarna har varit mycket god.

– Det som har gjort mig mest glad är den framtidstro som de sökande ger uttryck för. De fyra utvalda är mycket intressanta profiler som det ska bli spännande att följa. Jag hoppas att kunskapsprogrammet ger deltagarna inspiration i deras företagande, säger LRF Ungdomens ordförande Kristina Yngwe.

– Kandidaterna visar enorm drivkraft och kompetens inom sina områden. De har en vilja att utvecklas och ta sig an nya utmaningar och förtjänar därför denna chans till vidareutveckling och till att inspireras utanför Sverige, Emma Knaggård Wendt, ordförande i Young Entrepreneurs of Sweden.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse