NEWSROOM

« Tillbaka

Skånska tomatodlare blev Sveriges hållbaraste bonde 2014

Växthusodlarna Johnny och Karin Nilsson utanför Ystad vann LRFs och McDonald’s Hållbarhetsstipendium på 100 000 kronor. De får priset för sin hållbara produktion av bär och tomater som drivs av solljus och förnybar energi.  Delat andrapris á 10 000 kronor gick till Fossilfria Lantbruk i Östergötland respektive Magda säteri i Sörmland för satsningen på den utrotningshotade lantrasen rödkulla.

Johnny och Karin Nilsson i Ingelstorp utanför Ystad har sedan starten 1976 målmedvetet arbetat för att öka hållbarheten i produktionen. Idag odlar de tomater och bär på sammanlagt 8 000 m2 under glas. Odlingen sker med nästan enbart naturligt ljus, 100 procent biologisk bekämpning och 97 procent med förnybara bränslen.

– Genom ett målmedvetet och framgångsrik arbete har Johnny och Karin skapat en hållbar växthusproduktion. De är just sådana företagare som vi med Hållbarhetsstipendiet vill lyfta fram som inspirerande exempel på en långsiktig och konkurrenskraftig produktion som även är miljömässigt hållbar, säger Patrik Holm Thisner, inköps- och kvalitetsdirektör på McDonald’s och juryns ordförande. 

Prisutdelare var Helena Jonsson, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF:
– Jag tror det är bra att lyfta fram företag som har gjort det där lilla extra för miljön, som tar socialt och etiskt ansvar och som samtidigt är lönsamma. Förhoppningen är att dessa företag ska kunna inspirera andra och även visa vägar mot ökad hållbarhet i flera dimensioner, säger hon.

Johnny och Karin Nilsson var mycket glada och stolta efter att ha tagit emot det stora stipendiet på 100 000 kronor:
– Vi är helt överväldigade. Det känns nästan som att gå på moln, säger Karin Nilsson.


Med Hållbarhetsstipendiet vill McDonald’s, som serverar 435 000 gäster om dagen i Sverige, och LRF hylla och uppmuntra alla goda initiativ och den uppfinningsrikedom som finns inom det svenska jordbruket. Stipendiet delas ut till den lantbrukare som har tagit ett steg längre, ligger steget före och som gör något extra på miljö- och hållbarhetsområdet.
 

Juryns fullständiga motiveringar

Vinnarna Johnny och Karin Nilsson, Ingelstorp utanför Ystad:
”Johnny och Karin Nilsson startade med växthusodling i Ingelstorp utanför Ystad 1976 och har sedan dess, målmedvetet och framgångsrikt, byggt en miljö- och klimatmässigt hållbar växthusproduktion. Idag odlar de bär och ett 30-tal olika tomatsorter av hög kvalitet med 97 procent förnybara bränslen och nästan enbart naturligt solljus. De använder sig endast av biologiska bekämpningsmedel. Sedan 2013 är odlingen också klimatcertifierad enligt Svenskt Sigill. ”

Hedersomnämnande och 10 000 kr till Fossilfria lantbruk/Energifabriken
”Fossilfria Lantbruk har på ett konkret och övertygande sätt visat vägen och inspirerat andra att våga övergången från fossila bränslen till biobränslen.”

Hedersomnämnande och 10 000 kr till Christer Nordqvist, Magda Säteri
Christer Nordqvists satsning på kvalitetskött från den utrotningshotade rasen Rödkulla kan bidra till rasens räddning. På kort tid och med ett konsekvent kretsloppstänkande har Christer byggt upp en produktion av ekologiskt kvalitetskött på Magda säteri och samtidigt öppnat gården för besökare t ex genom den nystartade gårdsbutiken och Magda NK.”

Samarbetet mellan LRF och McDonald’s
LRF och McDonald’s har sedan 2011 ett samarbete som syftar till att långsiktigt stärka det svenska lantbruket. Hållbarhetsstipendiet är ett av initiativen inom ramen för detta arbete. Det gemensamma projektet Tillväxt Nötkött syftar till att hitta modeller för att stärka konkurrenskraften bland svenska nötköttsproducenter. LRF Ungdomen och McDonald´s har också ett kunskapsprogram för unga lantbrukare som ska öka intresset bland unga att jobba inom de gröna näringarna.

Om McDonald’s i Sverige
Med cirka 220 restauranger från norr till söder är McDonald’s Sveriges ledande restaurangkedja. McDonald’s har ca 12 000 medarbetare och är Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Varje dag besöker ca 435 000 gäster någon av våra restauranger. Över 80 procent av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. McDonald’s är idag restaurangbranschens enskilt största inköpare av svenskt nötkött. Sedan 2010 är McDonald’s certifierat av Astma- och Allergiförbundet inom ramen för Tryggare mat, som enda restaurangkedja i Sverige. Läs mer på http://www.mcdonalds.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Om LRF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. http://lrf.se
Relaterad media
Kontakt

@mcdse