NEWSROOM

« Tillbaka

McDonald's rankas högt i granskning av djurvälfärdsarbete

McDonald's rankas högt i Business Benchmark for Farm Animal Welfare, BBFAW, som presenterades den 12 februari. BBFAW är en rapport på hur 80 globala livsmedelsföretag arbetar med djurvälfärdsfrågor och granskningen genomförs av de oberoende djurskyddsorganisationerna Compassion in World Farming och World Animal Protection i samarbete med Coller Capital.

I granskningen klassas företagen bland annat utifrån om de har en djurvälfärdspolicy samt hur konkret och mätbar denna är. Utifrån hur väl företagen lever upp till de olika kriterierna fördelas de sedan på sex olika nivåer, där de som hamnar i de övre delarna anses vara ledare inom djurvälfärdsutvecklingen. McDonald´s hamnar på den nivå där företagen anses ha gjort djurvälfärdsarbetet till en integrerad del av affärsstrategin (2).
Hela undersökningen kan du läsa här.

Relaterad media
Kontakt

@mcdse