NEWSROOM

« Tillbaka

McDonald’s stödjer Fossilfritt Sverige

Regeringen vill att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inför klimatmötet i Paris startar regeringen initiativet Fossilfritt Sverige, där svenska aktörer ges möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet.
 
För McDonald’s är det naturligt att stödja initiativet Fossilfritt Sverige då vi i flera år har arbetat med frågor som knyter an till en fossilfri framtid.
 
Tillsammans med vår logistikpartner, HAVI Logistics Sverige, arbetar vi aktivt för att öka mängden förnyelsebart bränsle i våra transporter och idag körs nästan 90 % av transporterna till våra restauranger  fossilfritt. Målet är att ha minst 95 % förnyelsebart bränsle till 2020.
 
Ett annat partnerskap som vi är stolta över är vårt samarbete med Fortum och Nissan. Tillsammans med Fortum och Nissan har vi byggt gröna korridorer för elbilar som förbinder de nordiska huvudstäderna, längs med dessa finns snabbladdare var 10 – 15 mil. Idag kan våra gäster snabbladda sin bil på 14 av våra restauranger och fler ska det bli! 2015 kommer över 200 000 km körning att laddas på våra restauranger.
 
Lokalt samarbetar våra restauranger med kommunerna runt om i Sverige för att återvinna matavfall till biogas. Biogas som sedan kan ersätta fossilt bränsle i exempelvis lokaltrafikens bussar. Genom att återvinna matavfallet är vi med och bidrar till biogasproduktionen i samhället. Vår ambition är att alla våra restauranger ska ta hand om sitt matavfall på det här sättet, så fort som kommunen kan ta emot det.
 
Något som vi redan nu tar vara på till 100 % är vår frityrolja. När den har gjort sitt i vårt kök, så samlas den in och blir till biobränsle och kan på så sätt ersätta fossila bränslen i framförallt transportsektorn.
 
2012 gick vi med i Hagaintiativet, där vi och 12 andra svenska företag har åtagit oss att minska våra klimatrelaterade utsläpp med 40 % till 2020. Fram till och med 2014 minskade våra utsläpp av växthusgaser från våra restauranger med 41 %, mycket tack vare att vi har ökat våra inköp av förnyelsebar el.
 
- Det är bra att Sverige tar ledningen och visar att det är möjligt att minska vårt beroende av fossila bränslen. De framsteg som vi på McDonald’s har gjort är resultatet av att samarbeta med andra aktörer. I den här frågan, som i så många andra, krävs det samarbete och gemensamma ansträngningar för att lyckas, säger Henrik Nerell, miljöchef Svenska McDonald’s.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse