NEWSROOM

« Tillbaka

Småländska mjölkbönder är Sveriges hållbaraste bönder 2015!

Ekomjölkproducenterna Mats och Maj-Britt Svensson utanför Tranås vann LRFs och McDonald’s Hållbarhetsstipendium på 100 000 kronor. De får priset för sitt företags utvecklingsarbete med ekologi och hållbarhet i fokus - bland annat genom solel. Delat andrapris á 10 000 kronor går till Malin Gustavsson, Östraby Skattegård i Småland respektive Jan-Christer Carlsson, Nackunga Gård i Södermland.

Mats och Maj-Britt Svensson på Säby Prästgård i Tranås har länge utvecklat företaget med visionen att det även ska kunna leva vidare för kommande generationer. De driver bland annat gården med solenergi, värmeväxlare och har arbetat med återskapande av naturbetesmarker i nära samarbete med markägaren.

– Processen att välja ut de här finalisterna har varit mycket lärorik och egentligen ska samtliga se sig som vinnare, eftersom de alla på ett eller annat sätt bidrar till att utveckla hållbart lantbruk, säger Patrik Holm Thisner, inköps- och kvalitetsdirektör på McDonald’s och juryns ordförande. 

Prisutdelare var Annika Bergman, ordförande i LRFs utskott företagande och marknad:
– Det är bra att lyfta fram lönsamma företag som gjort det där lilla extra för miljön, som tar socialt och etiskt ansvar. Förhoppningen är att dessa företag ska kunna inspirera andra att hitta spännande arbetssätt som är hållbara i längden, säger hon.

Mats och Maj-Britt var mycket glada och stolta efter att ha tagit emot det stora stipendiet på 100 000 kronor:
– Oj! Det är en sån överraskning. Det känns fantastiskt att få uppskattning för något man tror på, säger Mats och Maj-Britt Svensson.

Hållbarhetsstipendiet är en del i samarbetet mellan LRF och McDonald’s och premierar lantbruksföretagare som jobbar extra med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Årets hållbaraste bonde får ett stipendium på 100 000 kronor och ytterligare två pristagare belönas med 10 000 vardera. Sverige har bland världens hållbaraste lantbruk och syftet med Hållbarhetsstipendiets är att inspirera företagare i den hållbara utvecklingen.

Juryns fullständiga motiveringar:
Vinnarna Mats och Maj-Britt Svensson, Säby Prästgård, Tranås
”Mats och Maj-Britt bedriver ekomjölkproduktion på Säby Prästgård i Tranås. De har utvecklat företaget med ekologi och hållbarhet i fokus, som även ska kunna leva vidare för kommande generationer. Utvecklingen har skett i gott samarbete och med bra stöd av markägaren, Linköpings stift. Bland annat har de tillsammans med stiftet satt upp solpaneler som idag förser 60% av gårdens elbehov. Värmeväxlare har även installerats där inkommande mjölk värmer upp tvättvattnet för mjölkroboten. Mats har även återskapat 13 ha naturbetesmark som tidigare har varit igenväxt, där delar av Mats besättning nu betar.”

Hedersomnämnande och 10 000 kr till Jan-Christer Carlsson, Nackunga Gård, Hölö
”Jan-Christer har arbetat med hållbarhet på ett eller annat sätt sedan slutet av 80-talet med avsikt att jorden ska vara produktiv även i framtiden. Eftersom gården ligger i anslutning till Östersjön med risk för ytavrinning gjordes markkartering och strukturkalkning tidigt, för att minimera detta. Tillsammans med Telge Nät har Jan-Christer också satt upp en hygieniseringsanläggning på gården där slam från 600 enskilda avlopp hygieniseras, vilket sluter kretsloppet och bygger bro mellan stad och land - något som uppmärksammats runt om Sverige såväl som internationellt.”

Hedersomnämnande och 10 000 kr till Malin Gustavsson, Östraby Skattegård, Ryssby
”16 år gammal bestämde sig Malin för att ge bondeyrket en chans. Med få medel i en skogsbygd, är Malin, som ung kvinna i en fysisk och ekonomiskt tuff bransch, en riktig vardagshjälte som numera driver gården med målmedvetenhet och framgångsrik hållbarhet, genom hela produktionsledet. Naturbetesmarker hålls öppna genom Malins djur, vilket bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap. Hållbarhet främjas även genom att ta emot skolklasser- framtidens konsumenter - för att undervisa om vikten av lantbrukarens roll i samhället.”

Samarbetet mellan LRF och McDonald’s
LRF och McDonald’s har sedan 2011 ett samarbete som syftar till att långsiktigt stärka det svenska lantbruket. Hållbarhetsstipendiet är ett av initiativen inom ramen för detta arbete. Det gemensamma projektet Tillväxt Nötkött syftar till att hitta modeller för att stärka konkurrenskraften bland svenska nötköttsproducenter. LRF Ungdomen och McDonald´s har också ett kunskapsprogram för unga lantbrukare som ska öka intresset bland unga att jobba inom de gröna näringarna.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse