NEWSROOM

« Tillbaka

Unga bönder går ledarskapsutbildning för att bli bättre entreprenörer och säkra generationsväxlingen i svenskt lantbruk

Svenskt lantbruk är i stort förändringsbehov. Sveriges bönder blir allt äldre och det behövs nya unga talanger i branschen. Därför finns en unik utbildning som ska främja ungt entreprenörskap i de gröna näringarna i Sverige. Tretton unga lantbrukare har i dagarna avslutat sin ledarskapsutbildning på McDonald’s Business School som genomförs i samarbete med LRF Ungdomen. Under tre intensiva dagar har de unga lantbrukarna fått spetsa sin kompetens, framför allt inom entreprenörskap och ledarskap.
 
- Det har varit tre hektiska, intressanta och lärorika dagar. Förutom att jag fått bra kunskap och verktyg att ta med mig så har jag fått kontakt med andra unga lantbrukare som befinner sig samma situation som jag själv, säger Erik Johansson, lantbrukare i Älvsbyn.
 
Utbildningen är en del av det Kunskapsprogram som LRF Ungdomen utvecklat tillsammans med McDonald’s. Syftet är att rusta en ny generation lantbrukare för att driva konkurrenskraftiga verksamheter i en alltmer globaliserad värld. Sedan 2011 har drygt 60 unga lantbrukare utbildats i entreprenörskap och ledarskap.
 
- Med ett brett kontaktnät där vi kan byta kunskaper och lösningar med varandra kan vi jobba tillsammans för ett livskraftigt svenskt lantbruk. Jag tycker att McDonald’s gör ett fantastiskt bra jobb med att värna om unga lantbrukare och jag hoppas att fler företag följer deras exempel, säger Erik Johansson, lantbrukare i Älvsbyn.
 
McDonald’s är en stor inköpare av svenska jordbruksprodukter och att stödja en ny generation lantbrukare är viktigt för svenskt lantbruk såväl som för företaget.
 
- Vi är beroende av ett konkurrenskraftigt och starkt jordbruk för att vi fortsatt ska kunna köpa in svenska produkter. Det känns viktigt och bra att vi kan erbjuda ledarskapsutbildning till Sveriges unga bönder och jag ser fram emot att följa deras resa, säger Patrik Holm-Thisner, inköps- och kvalitetsdirektör på McDonald’s i Sverige.
 
De unga lantbrukare som söker till utbildningen vill vidareutveckla sin kompetens och bli inspirerad i ett annat sammanhang än där de normalt verkar. Unga svenska lantbrukare har många liknande utmaningar och kompetensbehov som restaurangcheferna på McDonald’s.
 
- Genom professionell coachning kring entreprenörskap och ledarskap samt en studieresa för inspiration och omvärldsanalys får ungdomarna verktyg för hållbart företagande. Samarbetet med McDonald’s, där driftiga entreprenörer lyfts fram, visar även en positiv bild av lantbruksnäringen. Denna bild är viktig att förmedla till allmänheten, så att vi tillsammans kan vända trenden med en växande medelålder och bristen på arbetskraft inom näringen, säger Louise Ryberg, ledamot i LRF Ungdomens riksstyrelse och tidigare vinnare av Kunskapsprogrammet.


Om Kunskapsprogrammet och McDonald’s Business School
Samarbetet mellan McDonald’s och LRF Ungdomen har pågått sedan 2011 och ska bidra till att stärka sektorns konkurrenskraft och stödja utvecklingen inom svenskt jordbruk. Kunskapsprogrammet består av två delar, dels en kunskapsresa, som i år gick till Österrike, dels ett ledarskapsprogram på McDonald’s Business School. Sedan 2011 har 60 unga lantbrukare fått möjlighet att gå den skräddarsydda kursen i ledarskap och entreprenörskap. Utbildningen innehåller bland annat utbildning i beteendestilar och time management. 
Relaterad media
Kontakt

@mcdse