NEWSROOM

« Tillbaka

Klimatsmartare transporter – McDonald’s byter förnyelsebart bränsle från RME till HVO

McDonald’s har som mål att 95 % av transporterna till och från restaurangerna ska köras på förnyelsebart bränsle till 2020. Logistikpartnern HAVI Logistics Sverige har under ett par års tid använt det förnyelsebara bränslet RME, men nu byts det ut till det förnyelsebara bränslet HVO. HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan ersätta diesel i dieselmotorer.
 
- Vi gör det här bytet för att få ett bränsle som är mer klimatsmart och har bättre vinteregenskaper och energiinnehåll än tidigare bränsle. Samarbetet med HAVI Logistics Sverige är nyckeln till att det här är möjligt att göra, säger Henrik Nerell, miljöchef på McDonald’s i Sverige.
 
Tack vare bytet till HVO kan bränslet användas till både driften av fordon och till kylaggregaten, vilket inte har varit möjligt tidigare. I år kommer ca 90 % av transporterna att köras på förnyelsebart bränsle, varav ca 75 % på HVO för att sedan öka de kommande åren. Idag körs råvaror till de 220 restaurangerna i Sverige och för att inga bilar ska gå tomma nyttjas återtransporten för att frakta material som återvinns eller återanvänds.
 
- Det känns bra att kunna byta till ett bränsle som är mer klimatsmart än tidigare bränsle och ligger i linje med hur vi ständigt försöker hitta nya hållbara lösningar. HVO släpper ut uppemot 70 % mindre CO2 än RME, vilket minskar CO2 utsläppen från våra transporter med ca 1 000 ton säger Henrik Nerell, miljöchef på McDonald’s i Sverige.
 
HAVI Logistics Sverige köper bränslet från OKQ8 och får det levererat till tankarna på sina distributionscentraler. Skiftet underlättas då dess kemiska sammansättning är nästan identisk med fossil diesel och kräver därmed inga tekniska förändringar på fordonsflottan.

- Vi kan göra det här bytet därför att HVO har blivit mer konkurrenskraftigt. Med egna tankdepåer på våra distributionscentraler ökar vår flexibilitet att välja bränsle och vi har ett starkt stöd från McDonald’s i den här frågan, säger Camilla Eklöf, Hållbarhetschef på HAVI Logistics Sverige.

Användandet av fossila bränslen behöver minska de kommande åren för att till slut fasas ut helt om det globala klimatmålet som sattes i Paris i december 2015 ska kunna uppnås. Transporter som körs på förnyelsebart bränsle är en av delarna i McDonald’s stöd för Fossilfritt Sverige, läs mer om det här: McDonald’s stödjer Fossilfritt Sverige.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse