NEWSROOM

« Tillbaka

McDonald’ i samarbete med LRF och Sveriges Nöttköttsproducenter - sponsrar svenska lantbrukare med 100 tjurar

Nu startar ett nytt samarbete mellan McDonald’s, Sveriges Nötköttsproducenter och Lantbrukarnas Riksförbund. Samarbetet ska bidra till att få fart på svensk nötköttsproduktion och skapa större möjligheter för svenska McDonald’s att öka sin andel svenskt nötkött. De företagare som satsar på fler dikor kommer kunna ansöka om att få en sponsrad avelstjur till ett värde av 25 000 kronor. Sammanlagt går McDonald’s in med 3 miljoner under en treårsperiod. Den svenska självförsörjningsgraden på nötkött är låg och minskande. McDonald’s som är restaurangbranschens största inköpare av svenskt nötkött har samarbetat med LRF sedan 2011 med ett flertal olika projekt, som t.ex. stipendiet Årets Unga Bonde, och har tagit en aktiv roll i att stödja och utveckla svenskt lantbruk. Därför startar McDonald’s, LRF och SNP ett nytt samarbete för att visa på en framtidstro och göra en konkret insats för att öka antalet dikor. Till hösten blir det möjligt att ansöka om en avelstjur men redan nu är det dags att förbereda sig. Kravet för att få en sponsrad avelstjur är att man som företagare utökar sin besättning med minst 20 dikor inom loppet av ett år. Under tre år kommer lantbrukarna att få ta del av totalt 100 sponsrade tjurar. – Det känns både roligt och viktigt att kunna erbjuda medlemmar och djuruppfödare den här möjligheten. Efterfrågan på svenskt nötkött är stor och för den företagare som vill växla upp är det här ett bra tillfälle, säger Åsa Odell, ordförande i LRFs köttdelegation. Upprinnelsen till samarbetet är organisationernas gemensamma mål att öka svensk nötköttsproduktion. En väg för att nå ökad produktion är att öka antalet dikor. – Vi märker ett stort intresse att öka sin produktion bland våra medlemmar. Erbjudandet kommer innebära att många bestämmer sig för att satsa och kanske bygga för fler är 20 kor. Det ger framtidstro och det är positivt för att våga satsa, säger Jan Forsell, SNP. McDonald’s, restaurangbranschens största inköpare av svenskt nötkött vill även i framtiden vara en stor och ansvarsfull inköpare av svenskt nötkött och andra svenska livsmedelsprodukter. – Utmaningen i Sverige är att efterfrågan på svenskt nötkött är större än tillgången och att gapet växer. För McDonald’s är det viktigt med en tydlig koppling mellan producent och våra restauranger. Därför vill vi vara en del av utvecklingen och stödja nötköttsproducenterna. Med de sponsrade tjurarna blir kedjan mellan producent, restaurang och gäst än mer tydlig. Det här är en konkret satsning som ska ge konkreta resultat, säger Patrik Holm-Thisner, kvalitets- och inköpsdirektör på McDonald’s i Sverige.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse