NEWSROOM

« Tillbaka

McDonald’s minskar växthusgasutsläpp med 52 %

Idag lanserar Hagainitiativet klimatbokslutet för 2015, det sjätte klimatbokslutet i ordningen. Tillsammans har Hagainitiativets medlemmar bidragit med 900 000 ton minskade växthusgasutsläpp, jämfört med sina basår.
 
McDonald’s i Sverige blev medlemmar i Hagainitiativet 2012 och antog då Hagainitiativets mål om att minska den direkta klimatpåverkan med 40 % till 2020. Fem år före utsatt målår har målet överträffats– i årets klimatbokslut så uppgår minskningen till 52%.
 
– Det är bara att konstatera att ambitiösa mål leder till minskade utsläpp.  Nio av tretton medlemsföretag har redan klarat 40 procentsmålet, 5 år innan målåret 2020. Utsläppsminskningar på 900 000 ton som skett inom ramen av Haga motsvarar 25 procent av utsläppen från arbetsmaskiner i Sverige år 2014, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.
 
McDonald’s har minskat sina utsläpp varje år sen 2010 och mellan 2014 och 2015 minskade utsläppen med ytterligare 2000 ton. Den största delen av utsläppsminskningen på McDonald’s går att härleda till en successiv övergång till el från förnyelsebara källor.
 
– Att vi har uppfyllt vårt klimatmål fem år före utsatt tid är ett bevis på stort engagemang i företaget och från våra franchisetagare. Samtidigt som vi är stolta över våra resultat så här långt så arbetar vi vidare med att minska vår klimatpåverkan och sätta nya ambitiösa mål, säger Henrik Nerell, miljöchef på McDonald’s Sverige
 
Inom ramen för klimatbokslutet mäts även klimatutsläppen från transporterna till och från restaurangerna. Under 2015 kördes transporterna till 80 % på förnyelsebart bränsle, huvudsakligen RME. McDonald’s har som mål att 95 % av transporterna till och från restaurangerna ska köras på förnyelsebart bränsle till 2020.
 
– Nytt för 2016 är att vi har gått över till HVO som är ett mer klimateffektivt bränsle än RME. Redan i år så uppskattar vi att 90 % av transporterna kommer att vara fossilfria. Det känns bra att kunna byta till ett bränsle som är mer klimatsmart än tidigare bränsle och ligger i linje med hur vi ständigt försöker hitta nya hållbara lösningar. HVO släpper ut uppemot 70 % mindre CO2 än RME, vilket minskar CO2 utsläppen från våra transporter med ca 1 000 ton säger Henrik Nerell, miljöchef på McDonald’s i Sverige.
 
Läs hela Hagainitativets klimatbokslut 2015 här.
Relaterad media
Kontakt

@mcdse