NEWSROOM

« Tillbaka

Fler borde göra Donken

Sedan McDonald’s öppnade i Sverige 1973 har över 150 000 personer gjort Donken. I en nyligen gjord undersökning visar det sig att McDonald’s medarbetare ser ljusare på framtiden än genomsnittssvensken. Nu bjuds fd medarbetare in för att återigen ta på sig uniformen och jobba ett skift i restaurang för att fräscha upp sina färdigheter och återuppleva McDonald’s-gemenskapen.

McDonald’s är Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare med ca 12 000 medarbetare. Ca 3 500 anställs årligen. I en nyligen genomförd undersökning bland McDonald’s medarbetare, visar det sig att en tid på McDonald’s ger färdigheter såsom ordning och reda, ledarskap, självdisciplin och samarbetsförmåga. Egenskaper man har med sig hela livet. Nu kallas fd medarbetare in till repövning under ett skift på restaurang för att fräscha upp färdigheterna.
 
– Att jobba på McDonald’s ger dig kunskap och erfarenhet för livet. För många är det första jobbet där man även lär sig att komma i tid, ta ansvar och teamwork. Över 150 000 medarbetare har gjort Donken i våra restauranger genom åren, säger Raymond Mankowitz, Kommunikationsdirektör McDonald’s Sverige.
 
McDonald’s medarbetare ser ljusare på framtiden
Undersökningen visar också att McDonald’s medarbetare ser betydligt ljusare på Sveriges framtid än genomsnittssvensken. Många svenskar är oroliga för den tudelning på arbetsmarknaden som skett de senaste åren, där grupper utan utbildning, erfarenhet eller med annan nationalitet lämnas vid sidan. Historiskt har skolan och värnplikten bidragit till att hålla ihop samhället, genom att föra samman personer med olika bakgrunder och rusta dem för samhällets krav. Idag fyller McDonald’s en liknande social funktion för tusentals ungdomar.
                                                                
– Vi är vana vid mångfald och våra medarbetare är bevis på att personer med vitt skilda bakgrunder kan arbeta ihop mot ett gemensamt mål. Är det något vi lärt oss genom åren så är det att driv är viktigare än betyg på ett papper eller ett långt cv. Det är viktigare än någonsin att fler företag ger Sveriges ungdomar chansen att komma in på arbetsmarknaden och ut i vuxenlivet, säger Raymond Mankowitz, Kommunikationsdirektör McDonald’s Sverige.

Kallelsen till repövning skickas ut under juni och repövning äger rum under september 2017.
 
Medarbetarundersökningen genomfördes i januari 2017 av Prime och United Minds Samhällsanalys AB med drygt 1 900 respondenter och sammanfattas i ”Vi är redan ganska olika – en inspirationsrapport om sammanhållningen, jobben och integrationen”.

Se även:
www.gordonken.se
http://www.mcdonalds.se/se/jobbet.html
Relaterad media
Kontakt

@mcdse